.....Werk van Marion.....veel plezier !!
Informatie Hobby's Werk Sporten Links Contact
Werk Marion
Hyperlink1
Hyperlink3


Pagerankseo monitoring


Link De Bleerink Link Vrijwilligers
 

 

 

Hallo ik ben Marion Tholen,                 

Link Zorgvisie

Sinds september 1978 ben ik werkzaam in het verpleeghuis De Bleerink als verzorgende op de afdeling "De Boo".     

Het is afwisselend werk met vreugde en verdriet. De meeste bewoners zijn ouderen met geestelijke problemen waarbij dementie een veel voorkomende oorzaak is.

De afdeling is verdeeld in 3 groepen:

DE VERPLEEGGROEP:

Op deze groep hebben de bewoners de meeste hulp en zorg nodig en zijn meer bedlegerig.

DE VERZORGINGSGROEP:

Hier hebben de bewoners wat minder hulp en zorg nodig omdat deze bewoners nog wat meer "zelf" kunnen doen en minder bedlegerig zijn.

DE BEGELEIDINGSGROEP:

Hier zijn meer bewoners die onder begeleiding nog wat meer "zelf" kunnen doen en een paar bewoners zijn bedlegerig.                                

Ik heb eerst op de verzorgingsgroep gewerkt, maar sinds januari 2004 werk ik op de begeleidingsgroep.