Verpleeghuis 
De Bleerinck

 

Verpleeghuis De Bleerinck
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen
Tel. 0591 681666

Verpleeghuisplaatsen:    189

Algemeen

Verpleeghuis De Bleerinck in Emmen biedt plaats aan 189 bewoners en is te vinden in de wijk Bargeres. 

De meeste bewoners zijn ouderen met geestelijke problemen, waarbij dementie een veel voorkomende oorzaak van opname is.

Het huis is in 1978 geopend en in de loop van de jaren zijn enige verbouwingen voltooid, die geleid hebben tot verhoging van het woon- en leefcomfort. In de zomer van 2004 is begonnen aan een meerdere jaren durende verbouwing. De woonafdelingen worden stuk voor stuk gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw, waardoor bewoners straks kunnen beschikken over een eigen kamer. Nieuwbouw was nodig omdat de vierpersoonskamers waar De Bleerinck nu nog over beschikt uit de tijd zijn. Op dit moment (september 2006) zijn vier van de zes woonafdelingen opgeleverd.

De Bleerinck biedt 24-uurs zorg, behandeling, verpleging en begeleiding in een omgeving die zoveel als mogelijk lijkt op de situatie thuis. In overleg met de bewoner en diens familie proberen we die zorg te geven die aansluit bij de levensgeschiedenis van de betreffende bewoner, waarbij we rekening houden met eventuele handicaps.

We beschikken over eigen artsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, een geestelijk verzorger, verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders e.a. die gewend zijn om in goed overleg met elkaar een individueel zorgplan op te stellen en uit te voeren. Ook medewerkers van ondersteunende diensten zoals de civiele en technische dienst, administratie e.d. hebben indirect hun invloed op de kwaliteit van zorg en zijn daarom ook van grote waarde voor onze organisatie.

Afhankelijk van de aard van de problemen komt een nieuwe bewoner te wonen op een verplegingsbehoeftige, een verzorgingsbehoeftige of een begeleidingsbehoeftige groep. In de twee eerstgenoemde groepen wonen 10 - 11 bewoners. In de begeleidingsgroep delen 5 - 6  bewoners een huiskamer met elkaar. De slaapkamer deelt men meestal met zijn vieren of zijn tweeŽn. Na de verbouw zal iedere bewoner over een eigen appartement kunnen beschikken.

Visie op zorg

De Bleerinck vindt het belangrijk dat iedere bewoner zich ondanks zijn handicap thuisvoelt in het verpleeghuis. Ook streven we ernaar dat familieleden van bewoners geen drempels ervaren.  Daartoe is een visie op zorg ontwikkeld die door alle medewerkers ondersteund ťn in praktijk gebracht wordt. De tekst ervan kunt u vinden door hier of door in de knoppenbalk op de knop "visie" te klikken.

Veel ervaring

De Bleerinck heeft in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan in de zorg voor en omgang met psychogeriatrische bewoners en heeft hiermee landelijke bekendheid opgebouwd. Er is veel belangstelling voor o.a. onze manier van werken en de indeling van het gebouw, beiden gebaseerd op onze visie. Regelmatig ontvangen we groepen uit binnen- en buitenland die hierin geÔnteresseerd zijn. 

Bronzen Keurmerk

In april 2006 heeft De Bleerinck het "Bronzen Keurmerk" behaald. Dit keurmerk staat voor kwaliteit van zorg- en dienstverlening zowel op papier beschreven als uitgevoerd in de praktijk van alledag.