Vrijwilligerswerk


Inleiding

Zorggroep Tangenborgh is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het werk rondom de (meestal) oudere bewoner.

De zorggroep bestaat uit diverse verpleeghuizen, woon- en zorgcentra, ouderensteunpunten en een dagbehandelingscentrum.

Wie kunnen vrijwilliger worden?

In principe iedereen die tijd (over) heeft en belangstelling heeft voor dit soort werk. Oud of jong, man of vrouw, veel diploma’s of geen diploma’s, het maakt ons niet uit.

Wat doen vrijwilligers binnen Zorggroep Tangenborgh?

Van alles. Ze helpen mee in het verpleeghuis of het woon- en zorgcentrum op een huiskamer, bij bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten of ontspanningsactiviteiten. Ze helpen bij verenigingen, zoals het zingen, het volksdansen, maar ook bij de kerkdienst. Ook wandelen met een bewoner of deze begeleiden bij het winkelen e.d. behoren tot de mogelijkheden.

Hoe kun je vrijwilliger worden?

Neem contact op met de instelling binnen Zorggroep Tangenborgh waar je vrijwilligerswerk zou willen doen en vraag naar degene die zich binnen deze instelling bezig houdt met het vrijwilligerswerk. Klik voor adressen en telefoonnummers hier.

Je zult daarna uitgenodigd worden voor een gesprek over wederzijdse wensen en mogelijkheden. Zien we het zitten met elkaar, dan worden de eerste afspraken voor vrijwilligerswerk gemaakt.

De gemaakte afspraken vormen een onderdeel van de vrijwilligerovereenkomst die we met je sluiten. Daarin is o.a. de WA-verzekering geregeld.

Is vrijwillig ook vrijblijvend?

Nee, voor ons is dat niet hetzelfde. Als we iets afspreken met elkaar, dan gaan we er ook vanuit dat je komt op het afgesproken tijdstip. Kun je een keer niet, dan laat je ons dat weten. Gaat het niet zoals jij gedacht had, trek dan tijdig aan de bel.

Wat levert het je op?

Naast een aantal faciliteiten, in ieder geval de nodige waardering van bewoners en medewerkers.